9:00 سریال فانوس دریایی
10:00 اخبار
11:00 سریال پویراز کارایل
1:00 فیلم ایرانی
3:00 سریال بانوی طوفان
4:00 سریال از بوسه تا عشق
5:30 اخبار
6:00 سریال در جستجوی آرامش
7:30 خندوانه